Summary


E-postlista - Internetstiftelsens remisser

Internetstiftelsens e-postlista för remisser!

Syftet med denna e-postlista är att kommunicera förslag om utveckling av regler, produkter och tjänster inom Internetstiftelsen.

Kommunikationen avser också att främja ett brett deltagande i utvecklingen av Internetstiftelsen från olika intressenters perspektiv.

Mer om Internetstiftelsens remissförfarande finns att läsa på vår webbplats: https://internetstiftelsen.se/om-oss/mer-om-oss/remisser/

To contact the list owners, use the following email address: referral-announce-owner@lists.iis.se

You have to sign in to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please sign in first. If you have not previously signed in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Sign In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.