[Ns.se] ICANN Nordics: webinar on History of the Root Server System

Lars-Johan Liman liman at netnod.se
Mon Sep 20 21:48:23 UTC 2021


liman at netnod.se 2021-09-20 22:20 [+0200]:
> Undrar vem som tycker sig ha koll på det tillräckligt bra för att ställa
> sig på barrikaden och sticka ut hakan ... ;-)

Svaret (från säker källa) är David Huberman från ICANN's OCTO (Office of
the CTO), om det var någon mer än jag som undrade.

				Glada hälsningar
				  /Liman


More information about the Ns.se mailing list