[Ns.se] ICANN Webinar on DNS Basics for the Nordic Region 8th September

Ulrich Wisser ulrich.wisser at internetstiftelsen.se
Thu Aug 19 13:06:51 UTC 2021


Hej!

Hoppas ni alla har haft en bra sommar! Just nu är vi upptagen med programmet till internetdagarna.

Medlemmar i den här gruppen behöver väl inte direkt en genomgång av ”DNS Basics”, men kanske ni känner till någon eller några i eran organisation som skulle ha nytta av detta.

Med vänliga hälsningar

/Ulrich

 https://features.icann.org/event/icann-organization/dns-101-training-nordics [features.icann.org]<https://urldefense.com/v3/__https:/features.icann.org/event/icann-organization/dns-101-training-nordics__;!!PtGJab4!uU5ML-tXXj1YPURD1CMLa1brdHnrpCePiVrLxFC4M7eljaLcWumvecHfIKeZJmJw5vZcHTmjbQtr$>


[cidimage001.png at 01D792BE.6C7C3580]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/ns.se/attachments/20210819/6ec62f44/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2883553 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/ns.se/attachments/20210819/6ec62f44/attachment-0001.png>


More information about the Ns.se mailing list