[Dnssec-announce] Uppdaterad version av IIS DNSSEC DPS/Updated version of IIS DNSSEC DPS

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Fri Dec 15 14:00:12 UTC 2017


Hej/Hi,

På grund av ändringen av nyckellängd och signeringsalgoritm i .se-zonen har vi uppdaterat IIS säkerhetsdeklaration för DNSSEC (DPS), och en ny version är tillgänglig på:
https://www.iis.se/docs/DNSSEC-Sakerhetsdeklaration-DPS-se-sv-H.pdf

Because of the changes to the key length and signing algorithm in the .se-zone we have updated IIS DNSSEC Practice Statement (DPS), and a new version is available at:
https://www.iis.se/docs/DNSSEC-Sakerhetsdeklaration-DPS-se-eng-H.pdf

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Tel: 0734-315 310
https://www.iis.se

Besöksadress: Hammarby Kaj 10D
Postadress: Box 92073, 120 07 Stockholm
-

Best regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer
IIS (The Internet Infrastructure Foundation)
Phone: +46 734 315 310
https://www.iis.se

Visitors: Hammarby Kaj 10D
Mail: Box 92073, 120 07 Stockholm
More information about the DNSSEC-Announce mailing list