[Dnssec-announce] KSK nyckelrullning i rotzonen/KSK key rollover in the root zone

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Fri Aug 11 08:33:28 UTC 2017


*Message in English follows*

Den 11 oktober 2017 kommer den nyckel (KSK) som har använts för att signera rotzonen sedan 2010 att bytas ut. Den som efter detta datum inte har den nya nyckeln installerad i de namnservrar som används för uppslagning i DNS (resolvrar) kan inte heller nå de resurser på nätet som är signerade med DNSSEC, eftersom riktigheten i svaret inte längre går att kontrollera. Mer information om vad och varför finns på:

https://www.iis.se/nyheter/internets-rotzon-byter-nyckel/

Med vänlig hälsning,


Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Tel: 0734-315 310
https://www.iis.se

Besöksadress: Hammarby Kaj 10D
Postadress: Box 92073, 120 07 Stockholm

-------------------

On October 11th, 2017, the key (KSK) used since 2010 to sign the root zone will be replaced. Anyone who after this date doesn't have the new key (KSK) configured on their name server application used to resolve DNS queries (resolvers) won't be able to reach resources on the internet signed with DNSSEC, since the authenticity of the query response won't be validated.

More information about what and why is available from:

https://www.iis.se/english/news/dnssec-key-rollover-time/

Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer
IIS (The Internet Infrastructure Foundation)
Phone: +46 734 315 310
https://www.iis.se

Visitors: Hammarby Kaj 10D
Mail: Box 92073, 120 07 Stockholm


More information about the DNSSEC-Announce mailing list