[Dnssec-announce] DNSSEC Säkerhetsdeklaration .se/DNSSEC Practice Statement .se

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Wed Jul 8 07:07:15 UTC 2015


*Message in English follow*

Till den det berör,

.SE har reviderat sin DNSSEC säkerhetsdeklaration (DPS) för toppdomänen .se. Förutom ändringar av namnet från .SE till IIS innehåller det en uppdatering av avsnitt 3.5.2 Rutin för avregistrering (av DS-poster). 

Aktuell version kan hämtas från https://iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf

DNSSEC PMA genom

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Telefon: 08-452 35 17 | Mobil: 0734 31 53 10 | https://www.iis.se
--------------------

To whom it may concern,

.SE has revised its DNSSEC Practice Statement (DPS) for the .se top level domain. Except from change of name from .SE to IIS it contents of an update of section 3.5.2 Procedure for removal request (of DS records).  

Current version can be downloaded from https://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf

DNSSEC PMA through


Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer, IIS
Direct: +46 8 452 35 17 | Mobile: +46 734 31 53 10 |https://www.iis.se/en/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 182 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20150708/0257532a/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list