[Dnssec-announce] Ny DNSSEC Säkerhetsdeklaration .se/New DNSSEC Practice Statement .se

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Fri Feb 27 08:18:56 UTC 2015


*Message in English follow*

Till den som berörs,

.SE har reviderat sin DNSSEC säkerhetsdeklaration (DPS) för toppdomänen .se. Förutom rena språkändringar innebär de viktigaste delarna uppdatering av referens till RFC samt uppdatering av rutin för akut nyckelrullning. I övrigt innebär revisionen en harmonisering av strukturen med RFC 6841: A Framework for DNSSEC Policies and DNSSEC Practice Statements (DPS), men i övrigt har inga förändringar av våra rutiner för signering av .se-zonen skett.

Den nya versionen kan hämtas från https://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf

DNSSEC PMA genom

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 
Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Twitter: @amelsec
Webbplats: https://www.iis.se

--------------------

To whom it may concern,

.SE has revised its DNSSEC Practice Statement (DPS) for the .se top level domain. Except from corrections of language and grammars, the main elements involves updating references to relevant RFC's and updating of routine for emergency key rollover. Moreover, the audit means a harmonization of the structure with RFC 6841: A Framework for DNSSEC Policies and DNSSEC Practice Statements (DPS), but otherwise there are no changes in our procedures for signing the .se zone.

The new version can be downloaded from https://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf

DNSSEC PMA through

Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)

Direct: +46(8)-452 35 17 | Mobile: +46(73)-43 15 310 
PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Twitter: @amelsec
Visitors: Ringvägen 100
http://www.iis.se/en/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 182 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20150227/c43792b2/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list