[Dnssec-announce] Ny version av .SE:s DPS/New version of .SE's DPS

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Tue Feb 26 12:48:52 UTC 2013


Hej!/Hi!

Information in English follow.

På grund av en uppdatering av .SE:s Key and Signing Policy (KASP) har vi uppdaterat .SE:s Säkerhetsdeklaration för DNSSEC (DPS), avsnitt 6.4 Nyckelrullningar. 

Ny version är version E och finns på samma adress som tidigare: 

https://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf

Medveten om att vissa hade problem att läsa den förra versionen från vissa typer av Mac-datorer är jag tacksam för en hint om någon har problem att läsa dokumentet.


Due to an update of .SE's Key and Signing Policy (KASP) we have revised .SE's DNSSEC Practice Statement (DPS), section 6.4, Key roll-over. 

Current version is version E and is available from the same address as earlier: 

https://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf

Bearing in mind that some had issues reading the former version from some Mac computers, I am grateful to get a hint if anyone gets into such problems to read the document even this time.

Med vänlig hälsning/Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef/Chef Information Security Officer
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)/.SE (The Internet Infrastructure Foundation)
 
Besökare/Visitors: Ringvägen 100
Postadress/Postal address: Box 7399, SE 103 91 Stockholm
Växel/Central: +46 (0)8-452 35 00
Direkt/Direct: +46 (0)8-452 35 17
Mobil/Mobile: +46 (0)734-31 53 10

E-post/E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Twitter: @amelsec
https://www.iis.se


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 182 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20130226/05455cd4/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list