[Dnssec-announce] Ny version av .SE DNSSEC DPS/New version of .SE DNSSEC DPS

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Thu Aug 23 13:22:41 UTC 2012


English version below. 

Till den det berör,

.SE har publicerat en ny version av Säkerhetsdeklaration för DNSSEC (DPS). Uppdateringen innebär en anpassning till http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework-08, vars godkännande som RFC är nära förestående.

Den nya versionen finns att hitta på http://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf

Med vänlig hälsningAnne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se


To whom it may concern,

.SE have published a new version of the DNSSEC Practice Statement (DPS). The reason for updating is to adapt the document to http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework-08 which is in the process of being accepted as a RFC. 

The new version may be downloaded from http://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf

Kind regards,


Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 
Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Twitter: @amelsec
Webbplats: http://www.iis.se


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 182 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20120823/59028162/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list