[Dnssec-announce] Uppdaterad DPS från .SE/Updated DPS from .SE

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Fri Nov 19 10:28:32 UTC 2010


English version below.

Eftersom ITAR inte längre används för publicering av .SE:s tillitsankare för DNSSEC har vi uppdaterat vår säkerhetsdeklaration (DPS) för DNSSEC i konsekvens med detta. Den uppdaterade versionen finns på http://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf.	

Med vänlig hälsning,


Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.seSince ITAR is no longer in use for publishing of .SE's trust anchor for DNSSEC, we have consequently updated our DNSSEC practice statement (DPS). The updated version is available from http://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf.

Kind regards,


Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation), PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8-452 35 00/17
Mobile: +46 (0)734 315 310
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Web: http://www.iis.se

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20101119/7a2307fa/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list