[Dnssec-announce] Publicering av .SE:s DS-poster i rotzonen/Putting .SE’s DS records into the root zone

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Mon Aug 30 08:18:28 UTC 2010


Information in English will follow.

Publicering av .SE:s DS-poster i rotzonen
 
Med anledning av att rot nu är signerad har .SE lagt till sina DS-poster till rotzonen. Detta innebär rent tekniskt inga omedelbara problem för de som använder .SE som tillitsankare (Trust Anchor). Det gör det dock möjligt för den som så vill att byta till rot som tillitsankare för DNSSEC, något som vi rekommenderar att göra före nästa årsskifte då .SE kommer att rulla nycklar för DNSSEC enligt våra normala rutiner.

Som en följd av att vi lägger våra DS-poster i rotzonen kommer .SE även att ta bort dem ur IANA:s ITAR. ITAR är en interimslösning som har fungerat väl för sitt syfte innan roten signerats, men fyller för vårt vidkommande nu ingen roll. DS-posterna kommer att tas bort från ITAR 30 dagar efter att de har publicerats i rotzonen.

Vi råder er att prenumerera på meddelanden från dnssec-announce at lists.nic.se för att få information om viktiga förändringar av DNSSEC i .SE. Eventuella frågor kan ställas till dnssec-info at iis.se.


Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100
Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se

.SE är mycket mer än domännamn. Läs om våra projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige här: http://www.iis.se/se-ar-mer/ 
Ladda hem våra kostnadsfria böcker om Internetrelaterade ämnen:
http://www.iis.se/se-ar-mer/ses-publikationer/


Putting .SE’s DS records into the root zone

Since the root zone is now signed, .SE has submitted its DS records to the root zone. From a technical view this should not affect anyone using .SE as Trust Anchor. It will, however, make it possible to switch to using the root as Trust Anchor for DNSSEC. We recommend that you make this switch before the turn of the year when .SE’s next DNSSEC key rollover is scheduled to occur.

As we publish our DS records in the root zone, we will remove them from IANA’s ITAR. ITAR is a temporary solution that served our needs well while the root zone was not signed, but it is to our concern no longer necessary. The DS records will be withdrawn from ITAR 30 days after they have become available in the root.

We do advice you to subscribe to the dnssec-announce at lists.nic.se mailing list to get notified about key rollovers and any other important changes regarding DNSSEC in .SE. Questions may be addressed to dnssec-info at iis.se.


Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation),
PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8-452 35 00/17
Mobile: +46 (0)734 315 310
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Web: http://www.iis.se

.SE (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the top-level Swedish Internet’s domain, .se. .SE is an independent public utility standing on two legs: domain name operations and development of the Internet.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20100830/3b3cbf02/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list