[Dnssec-announce] Uppdaterad version av .SE:s DNSSEC DPS/Updated version of .SE's DNSSEC DPS

Anne-Marie Eklund-Löwinder anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Wed Jun 3 15:02:21 UTC 2009


English version follow. 

Hej,

Vi har publicerat en ny version av .SE:s DNSSEC Policy and Practice Statement. Förändringarna gäller nya illustrationer, ITAR samt verifieringen av koppling mellan  nyckel - Innehavare - domän.

http://www.iis.se/docs/dnssec-dps-sv.pdf

Med vänlig hälsningAnne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se

Hur snabbt är ditt bredband?
Bredbandskollen: http://www.bredbandskollen.se

Ladda ner eller beställ våra Internetguider
http://www.iis.se/more/aboutguide

Hi,

We have published a new version of .SE's DNSSEC Policy and Practice Statement. The changes is mainly regarding new graphs, ITAR and the verification of the link between key – Registrant – domain.

http://www.iis.se/docs/se-dnssec-dps-eng.pdf


Kind regards,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)

PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Visits: Ringvägen 100 A
Switchboard: +46(0)8-452 35 00
Direct: +46(0)8-452 35 17
Mobile: +46(0)734-31 53 10
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Website: http://www.iis.se
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20090603/73776f19/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list