[Dnssec-announce] Correction: .SE DNSSEC - Annonsering - KSK nyckelbyte 2009 - Announcement - KSK key rollover 2009

Anne-Marie Eklund-Löwinder Anne-Marie.Eklund-Lowinder at iis.se
Fri Dec 12 14:27:33 UTC 2008Information in English follow.

Ett felskrivning av ett årtal smög sig in i förra meddelandet.

Den 2009-01-08 kommer .SE att genomföra ett nyckelbyte (key rollover) av KSK för DNSSEC. Från och med den dagen kommer vi att publicera och använda en ny KSK för signering av zonfilen för .SE. 

Nyckeln från 2007 med key id = 6166 är endast giltig till 2009-01-01.
Nyckeln från 2008 med key id = 49678 kommer att fortsätta användas ännu ett år. 

Ni bör redan ha konfigurerat nyckeln för 2008 (Key id = 49678) i era resolvrar, om inte så rekommenderar vi er starkt att göra det senast 2008-12-31.

Vi råder er att prenumerera på meddelanden från dnssec-announce at lists.nic.se för att få information om nyckelbyten och andra viktiga förändringar.

Frågor kan ställas till dnssec-info at iis.se.Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se

Updated : A small typo regarding a date sneaked into the last version.

As from 2008-01-08 .SE will perform a key rollover by publishing and take into use a new KSK for signing the .SE zone file. 

The key published 2007 with key id = 6166 is only valid until 2009-01-01. 
The key published 2008 with key id = 49678 will still be in use for another year.

You should already have configured the key published with start 2008 (Key id = 49678) into your resolvers, if not we strongly recommend you to do so no later than 2008-12-31. 

We do advice you to subscribe to the dnssec-announce at lists.nic.se mailing list to get notified about key rollovers and any other important changes.

Questions may be addressed to dnssec-info at iis.se.

Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)

PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Visits: Ringvägen 100 A
Switchboard: +46(0)8-452 35 00
Direct: +46(0)8-452 35 17
Mobile: +46(0)734-31 53 10
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Website: http://www.iis.se-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 183 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.iis.se/pipermail/dnssec-announce/attachments/20081212/31c1efae/attachment.sig>


More information about the DNSSEC-Announce mailing list