[Refg] Kallelse till Skolfederations referensgruppsmöte, 3 december kl 14.00-14.45.

Staffan Hagnell staffan.hagnell at iis.se
Fri Nov 29 15:43:53 UTC 2013


Hej,

Denna gång använder vi INTE Kungälvs Adobe Connect utan ring istället upp Telemöte Plus: 08-99 92 12, möteskod: 322134 
	

Agenda
1. Fastställande av agenda
2. Status för Skolfederation
3. Information om arbete med eduroam
4. Information om arbete med tillitsramverk för Skolfederation
5. Medlemsansökan från ”Leverantör till skolhuvudman”
5. Evenemang
    - Erfarenhetsutbyte i Sundsvall, 17 februari 2014
6. Övriga frågor

Väl mött

Trevlig helg
-Staffan


More information about the Refg mailing list