[DNSSEC-Users] Problem med rekursiv nameserver

Patrik Fältström patrik at frobbit.se
Fri Dec 9 15:58:26 CET 2005


FYI: nexusdns1.bredband.com. etc är inte av högsta kvalitét, utan 
finns för historiska skäl. Jag pratade med Bredbandsbolaget om detta 
i förrgår.

Företag ska inte använda cust.bredbandsbolaget.se-zonen utan static- 
xxx-xxx-xxx-xxx.sme.bredbandsbolaget.se - saker, och denna zon finns 
på namnservrar av mer modern kvalitét.

  paf

On 9 dec 2005, at 15.14, Marcus Better wrote:

> En av NIC-SE:s rekursiva DNSSEC-namnservrar verkar ha problem med 
> vissa
> uppslagningar.
>
> Vid uppslagning av c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se
> ger 212.247.204.243 fel (SERVFAIL), medan 212.247.204.244 ger ett 
> svar.
>
> Jag har samma problem med mina egna rekursiva namnservrar med BIND
> 9.3.1. Om man stänger av DNSSEC-funktionaliteten så fungerar det 
> korrekt.
>
> Mvh
> Marcus B.
>
> --------------------------------------------------------
> bash-2.02$ dig @212.247.204.243
> c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se
>
> ; <<>> DiG 8.1 <<>> @212.247.204.243
> c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se
> ; (1 server found)
> ;; res options: init recurs defnam dnsrch
> ;; got answer:
> ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 10
> ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
> ;; QUERY SECTION:
> ;;   c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se, type = A,
> class = IN
>
> ;; Total query time: 23 msec
> ;; FROM: atle to SERVER: 212.247.204.243
> ;; WHEN: Fri Dec 9 12:43:23 2005
> ;; MSG SIZE sent: 68 rcvd: 68
>
> $ dig @212.247.204.244 c- 
> b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se
>
> ; <<>> DiG 8.1 <<>> @212.247.204.244
> c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se
> ; (1 server found)
> ;; res options: init recurs defnam dnsrch
> ;; got answer:
> ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10
> ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
> ;; QUERY SECTION:
> ;;   c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se, type = A,
> class = IN
>
> ;; ANSWER SECTION:
> c-b4c971d5.331-1-64736c13.cust.bredbandsbolaget.se. 20S IN A
> 213.113.201.180
>
> ;; Total query time: 39 msec
> ;; FROM: atle to SERVER: 212.247.204.244
> ;; WHEN: Fri Dec 9 12:43:27 2005
> ;; MSG SIZE sent: 68 rcvd: 84
>
> -----------------------------------------------------------------
> _______________________________________________
> DNSSEC-Users mailing list
> DNSSEC-Users at lists.nic.se
> http://lists.nic.se/mailman/listinfo/dnssec-users

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://cleaner.nic.se/pipermail/dnssec-users/attachments/20051209/8296c18c/PGP.bin


More information about the DNSSEC-Users mailing list